Wing chun

Wing chun, zdravotní cvičení wing chun, tradiční cvičení wing chun, zdravotní cvičení wing chun kung-fu, tradiční cvičení wing chun kung-fu, lekce pro veřejnost, lekce pro individuální klientelu, odborné semináře, školení pro firmy, team-buildingové akce je naše firma Profi Sebeobrana CZ® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vašich požadavků dle našich interních firemních standardů a odborně způsobilého výukového systému ISIS System®.

Wing chun

Wing chun je výraz, kterým se mimo Čínu souhrnně označuje široké spektrum čínských bojových umění se zbraní i beze zbraně, působících navenek jak tvrdě, tak měkce, jak agresivně, tak umírněně.

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistickým sebeobranným systémem, založených na reálných bojových a životních situacích. Tento system je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému naší firmy skládajícího se z anglických slov: inteligent-selfdefence-integrate-system | inteligentní sebeobranný komplexní systém. ISIS System® je patentní certifikovaná norma přinášející co nejvyšší kvalitu výuky, výsledku a spokojenosti našich klientů.

Profi Sebeobrana CZ® nabízí výuku našim klientům a studentům v rámci svých dvou výukových center v  Praze a Berouně formou veřejných kurzů, individuálních kurzů či na míru připravených seminářů a školení také v rámci celé České a Slovenské republiky již od roku 2008.

Profi Sebeobrana CZ® je sdružení vysoce kvalitních hlavních instruktorů a profesně výukové centrum pod záštitou Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, fungující jako organizace pro výuku a metodiku bojových umění pro zdraví a fyzickou a mentální sebeobranu. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními Asociacemi bezpečnostních služeb v Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku, je naším cílem poskytovat tematické lektorské programy, cvičební a výukové lekce, akademické semináře, školení odborně prováděcích firem v oboru ochrany a ostrahy osob a majetku, výuku sebeobranných bojových umění a způsobů boje pro využití v civilní a profesní sebeobraně včetně s tímto souvisejících zdravotních tradičních cvičení a sportovních tělesně zaměřených disciplín.

zdravotní cvičení wing chun

Wing chun a úvodní informace

Podle legendy Wing chun vymyslela před 300 lety, buddhistická mniška z kláštera Shao-Lin, jménem Ng Mui Lao Ni, jedna z mála těch kdo přežily drancování Čchingských vojsk. Mniška vyučovala vlastní styl Kung Fu mui fa čchuan /pěst švestkového květu /, který naučila Yim Wing chun. Po osvojení Kung Fu, Yim Wing chun vytvořila nový vlastní systém boje, který nebyl ani složitý ani namáhavý a přitom maximálně účinný. Nový styl zasvětila své mistryni Ng Mui Lao Ni, ale pojmenovala podle sebe. Wing chun. / Jarní píseň /. Později byly do systému zavedeny dvě zbraně. / motýlí nože a dlouhá hůl /

Wing chun je nejoblíbenější a prakticky nejpoužívanější sebeobranný bojový systém – jehož specializací je metoda velmi reálné sebeobrany, a metoda utužování zdraví a fyzické kondice zároveň.

Během padesátých let se jako lavina z východu, rychle šířila asijská bojová umění, a celý západní svět se okamžitě ponořil do osvojování si těchto moderních trendů. Tím si i v naší malé zemi našli japonské a později i čínské bojové styly a systémy své obdivovatele stejně rychle, jako kdekoliv jinde v Americe. A právě Wing chun Kung fu, je jeden z nejúčinnějších bojových systémů sebeobrany vůbec který přišel z Číny. Wing chun Kung Fu, je výtah z mnoha jedinečných technik celého systému čínských bojových umění, který navazuje na strategii čtyř principů agresivní obrany. Neboť v reálné sebeobraně pravidla spravedlnosti, a stejných podmínek, které mohou měnit výsledek zápasu neexistují. Wing chun je sebeobranný systém který se nespoléhá na velikost, váhu, sílu nebo tvrdost, které jsou výhodou útočníka, ale pouze na inteligentní způsob boje, který nepoužívá hrubou sílu proti síle, jako většina ostatních stylů a systémů bojových umění.

tradiční cvičení wing chun

Wing chun je jednoduchý, rychlý a hospodárný sebeobranný systém realistické sebeobrany jehož dominantní technikou je cvičení Chi Sao / lepkavé ruce /. Nízké kopy na dolní partie těla útočníka a okamžité údery a protiútoky jsou ochrannou známkou systému Wing chun cz. Proto se v souvislosti s technikami Wing chun cz, nikdy nehovoří o ničem jiném než o efektivitě, maximální účinnosti a účelnosti. Wing chun cz, je pouze nekompromisní boj z blízka. A jedinečný systém a geniální koncepce osobní ochrany a bezpečnosti, který umožňuje všem studentům tohoto jedinečného systému pohyb podle stejného principu a pohybů v každé úrovni. Tím se výrazně zjednodušují požadavky na studenta v průběhu konfrontace, protože nemusí neustále měnit svoji strategii a způsob myšlení, nebo způsob pohybů, protože rozsah aplikací a změn při konfrontaci provádí vždy rychle, nekompromisně a hlavně nepředvídatelně.

Pro svoji maximální účinnost spontánnost a jednoduchost je tento bojový systém osobní ochrany a bezpečnosti používán v řadách silových složek států a bezpečnostních organizací a dalších speciálních sil k vymáhání práva, kde bojová umění a systémy hrají velmi důležitou roli.

Wing chun tvoří celkem 6 forem. Jsou to tři formy holých rukou / beze zbraní /, a dvě se zbraněmi – s dlouhou holí, a párem nožů. A jednu forma s dřevěným panákem. Pomocí cvičení – Chi Sao, / lepkavé ruce / si student vycvičí takové obranné reflexy, že je schopen bojovat, aniž by musel o jakékoliv aplikaci kterou udělá, přemýšlet. Technika rukou využívá útočníkovy síly ke zvýšení účinnosti vlastního protiútoku. Později cvičí dobří studenti Chi Sao se zavřenýma očima, a dovedou bojovat i ,,naslepo“.

Wing chun není žádný záhadný bojový systém, kde se tajemně spekuluje s vnitřní energií čchi, i když se jí používá. Wing chun není cirkusová akrobacie nebo sport. Wing chun není filozofování o ničem, přestože má velkou myšlenku. Je to bojové umění na celý život a zároveň velmi realistický způsob sebeobrany.

Wing chun je aplikace průpravných, kompenzačních a relaxačních cvičení. Základní obranyschopnost / sebeobranu / která vystačí bohatě proti všem možným útokům, úderům, kopům, škrcení, páčení, útokům se zbraní, zápasení a pod. na nekompromisní zneškodnění útočníka.

wing chun kung-fu

Základy sebeobranného systému Wing chun

Základní program

Formy / Kueny / Sil lum Tao + Chum Kill Tao základní obranné a útočné pohyby rukou, a pohyb v prostoru, základní sebeobrana. Kuen Fat / ruční techniky. Chi-Sao / lepkavé ruce. Daan-Chi-Sao / jednoruční. Poon-Sao / oběma rukama / přechod mostu. Larp-Sao + Bong-Sao / zachycení ruky nebo paže protivníka, úchopy, protiútoky atd. Nuk-Sao - aplikace sebeobranných technik / beze zbraně + obrana proti zbraním. Lat-Sao / - bojový program / Military Combat.

Pokročilý program

 • Chi-sao / zkřížené, rovnoběžné,
 • Nuk-Sao - aplikace sebeobranných technik / beze zbraně + obrana proti zbraním
 • Lat-Sao / - bojový program / Military Combat

Výcvik k podrobení

Formy se zbraní

 • Luk Dim Boon Gwun Fat / 6 ½ techniky s dlouhou holí
 • Ba Cham Dao Fat / Motýlý nůž

Kuen Fat / ruční techniky pokročilé formy prázné ruky

 • Bil Jee / 11 forem bodající prsty
 • Muy Fah Yong / 116 forem na dřevěném panákovi
 • Chi-Sao / všechny oddíly / jednoruční, dvouruční, křídla, zkřížené, rovnoběžné + aplikace
 • Chi-Kirk / ,,Chi-Sao“ nohama – lepící se nohy
 • Nuk-Sao - aplikace sebeobranných technik / se zbraní a beze zbraně
 • Lat-Sao / program bojových aplikací k podrobení / Military Combat

Techniky se zbraní

 • Escrima combat / 6 základních obranných technik a jejich aplikace / použití
 • Chi Gwun / forma , bodání holí, aplikace
 • Ba Cham Dao fat / forma s nožem, aplikace
 • Nuk-Sao - aplikace sebeobranných technik / se zbraní a beze zbraně
 • Lat-Sao / program bojových aplikací k podrobení / Military Combat

tradiční cvičení kung-fu

Cvičení forem však nezvyšuje samo o sobě vaše bojové schopnosti. Schopnost bojovat se nedá naučit cvičením forem ,,jako čistou technikou“. Teprve cvičení bojové metody Chi -Sao, Nuk Sao a Lat - Sao, vám umožní vaše zdokonalování. Musíte projít cvičením forem, metodou Chi Sao, aplikací pohybů Nuk Sao a bojovým Lat-Sao, aby jste své naučené pohyby z forem, dokázali reflexně použít / uplatnit v boji.

Wing chun je dnes mimořádně populární neboť stále více a více lidí se zajímá jak o svou osobní ochranu, zdraví a bezpečnost, tak i o duševní rozvoj své osobnosti.
K bojovým uměním, kromě fyzické kondice patří také duševní čistota a rozvoj pozitivní mysli.

Výhodou bojového systému Wing chun cz, je především jeho nenáročnost na věk, nebo zdravotní oslabení, stálá účinnost, účelnost, efektivita a úspora pohybu.
Tato efektivní metoda sebeobrany, splňuje dva hlavní požadavky moderní sebeobrany: Poskytuje optimální ochranu proti běžným útokům. A je lehko naučitelná v průběhu velmi krátké doby.

Wing chun je ideální aerobní a anaerobní cvičení, cvičení duchapřítomnosti, postřehu, zdravého sebevědomí a realistická sebeobrana. Základem všech sebeobranných aplikací je bojový systém Wing chun cz, který obsahuje jednoduché a všestranné formy pohybů, které nevyžadují složitý nácvik.

lekce Wing Chun pro veřejnost

Pro tyto klady je wing chun pro ženy nejen vhodným zdravotním cvičením, ale zároveň i skutečně efektivní sebeobranou. Jejíž základní prvky tvoří: účinnost, spontánnost a jednoduchost. Také proto se v souvislosti s jejich sebeobrannými aplikacemi nikdy nehovoří o ničem jiném než efektivitě, maximální účinnosti a účelnosti.

Reflexní sebeobrana není sport, gymnastika, neobsahuje třídy technické vyspělosti ani váhové kategorie. K protiútoku, útoku a obraně, se používá jen několika jednoduchých pohybů paží, těla a nohou. Díky cvičení forem a jejich aplikací, si prokrvíte svalstvo, zesílíte srdeční činnost a opět si utužíte svalstvo, získáte obratnost, rychlost, vytrvalost i sílu. Pravidelný trénink vám pomůže účinně tvarovat a zpevňovat vaši postavu a navíc Vás zcela jistě dostane do kondice a psychické pohody. Díky kvalitní pohybové aktivitě získáte velmi příjemný pocit sami ze sebe a ze svého těla.

Cílem je pouze reálná sebeobrana, maximální ochrana a bezpečnost, a příprava jedince na stav kdy se realita stává výzvou. Prostřednictvím a rozvojem strategie a taktiky, pochopením fyzických, emociálních a psychologických aspektů realistické konfrontace.

,,Pomáhat a chránit,, je dnešní motto PČR, která zajišťuje nutnou preventivní ochranu a bezpečnost zdraví, majetku a života občanů. Ale kdo vás ochrání, v době kdy jste jako oběť samy na milost a nemilost s odpůrcem, v době a místě, teď a tady, kdy se děje násilí, okrádá, přepadává, znásilňuje nebo když se vraždí? Zvláště když pachatele trestného činu mohou silové složky státu pronásledovat, zadržet a předat spravedlnosti teprve po spáchání trestného činu.

lekce Wing Chun pro individuální klientelu

Wing chun je ideální sebeobranný systém, nestavící na strnulé ozdobnosti, ale pouze na realistické sebeobraně. Wing chun cz, je skutečný extrakt funkčnosti, a nadstavba, aplikovatelná na téměř každý bojový styl a systém! V reálných situacích funguje lépe než jakékoliv jiné bojové umění!.

Wing chun ... to je realita:

 • ,,To je realita místo teorie.“
 • ,,Znamená dobré přátele, úspěch v podnikání i boji.
 • ,,Je pro každého, kdo hledá komplexní systém boje, léčení a meditaci.
 • ,,Je pro lidi ke zlepšení svého zdraví a k redukci stresu.
 • ,,Je reálný sebeobranný systém použitelný na bojišti současného života.
 • ,,Byl vytvořen proto, abychom přežili války, které sami vytváříme.
 • ,,Je činem výkonu a schopnosti. Může na tom záviset vaše fyzické přežití nebo blaho.
 • „Sebeobrana a boj vyžaduje uvolnění a energii, intuici a know-how“.
 • ,,Je víc než je boj s protivníkem, je to i cesta, jak zničit všechny nepřátele života – špatné zdraví, nízkou sebedůvěru, stres a nepřítomnost duchovního středu“.

Wing chun a naši partneři

odborné Wing Chun semináře

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních cvičebních pomůcek, profesionálního vybavení pro provádění našich činností a služeb, kvalitní metodické výuky, odborných lekcí a tematických seminářů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

Wing Chun team-buildingové akce

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení instruktorského týmu

Profi Sebeobrana CZ®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.