Sebeobrana s nožem

Sebeobrana s nožem, sebeobrana proti noži, sebeobrana proti noži pro muže, sebeobrana proti noži pro ženy, sebeobrana s nožem pro dospělé, sebeobrana s nožem pro děti, lekce pro veřejnost, lekce pro individuální klientelu, odborné semináře, školení pro firmy, team-buildingové akce je naše firma Profi Sebeobrana CZ® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vašich požadavků dle našich interních firemních standardů a směrnic Self-Defence Federation (SDF)™ a odborně způsobilého výukového systému ISIS System®.

Sebeobrana s nožem

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistickým sebeobranným systémem, založených na reálných bojových a životních situacích. Tento system je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému naší firmy skládajícího se z anglických slov: inteligent-selfdefence-integrate-system | inteligentní sebeobranný komplexní systém. ISIS System® je patentní certifikovaná norma přinášející co nejvyšší kvalitu výuky, výsledku a spokojenosti našich klientů.

Profi Sebeobrana CZ® nabízí výuku našim klientům a studentům v rámci svých dvou výukových center v  Praze a Berouně formou veřejných kurzů, individuálních kurzů či na míru připravených seminářů a školení také v rámci celé České a Slovenské republiky již od roku 2008.

Profi Sebeobrana CZ® je sdružení vysoce kvalitních hlavních instruktorů a profesně výukové centrum pod záštitou Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, fungující jako organizace pro výuku a metodiku bojových umění pro zdraví a fyzickou a mentální sebeobranu. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními Asociacemi bezpečnostních služeb v Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku, je naším cílem poskytovat tematické lektorské programy, cvičební a výukové lekce, akademické semináře, školení odborně prováděcích firem v oboru ochrany a ostrahy osob a majetku, výuku sebeobranných bojových umění a způsobů boje pro využití v civilní a profesní sebeobraně včetně s tímto souvisejících zdravotních tradičních cvičení a sportovních tělesně zaměřených disciplín.

sebeobrana proti noži

Sebeobrana s nožem a její principy

Sebeobranu s nožem a proti noži lze chápat i cvičit na několika úrovních. Můžete cvičit individuálně nebo ve skupině. Můžete cvičit Judo nebo Karate, Box či Kravmaga atd. a přitom být přesvědčeni, že nám to či ono vystačí i při sebeobraně na ulici. O tomto by bylo možné dlouze polemizovat, ale jedna věc je jistá. Výkonnostní bojové sporty představují ve své podstatě ,,skleníkové podmínky“, vlastní a naprostou rovnost podmínek. To znamená stejnou zápasovou plochu, výstroj, váhové kategorie, věk, délku zápasů, pravidla a v nich celé soubory zakázaných akcí. O závodech a utkání víte již předem a můžete se jak psychicky tak fyzicky velmi dobře připravit.

V sebeobranné situaci v realitě života, na ulici, doma, ve škole, v obchodním centru a pod., to vše co je výše uvedeno neplatí. Na ulici neexistují pravidla, časový limit nebo hmotností kategorie, rozhodčí, ani žádné ,, fair play“. Ale co má dělat běžný člověk v reálné sebeobranné situaci / žena, muž, dítě, starý, oslabený či tělesně postižený jedinec / na ulici v realitě útoku, když neví nic o útočníkovi, když je víc útočníků, neví jestli má zbraň, a je mu zcela jedno jste-li starší osoba, dítě nebo žena.

Schéma sebeobranné situace a fáze:

 • Rozporová situace včetně důvodů jejího vzniku, objektivně nebo subjektivně: Zde se projevuje osobní filozofie + zkušenosti.
 • Konfliktní situace – v oblasti myšlení – v oblasti verbální / slovní / komunikace teoretické znalosti – taktika.
 • Střetová situace – časoprostorové řešení obrany prostředky: psychologickými fyzickými.

Úspěch efektivní sebeobrany závisí na osobních vlastnostech obránce. Na jeho ovládání sama sebe, životních názorech, zralosti, systému hodnot, na celkové vyrovnanosti a názorech na svět a lidi vůbec. Máte se bránit, nebo se vyhnout konfliktu s útočníkem? Zůstat na milost a nemilost útočníka? Vyhnout se konfrontaci není zbabělost, ale vaše prohra. Být tolerantní k nepříteli, znamená že jste krutý sám k sobě. Není žádný důvod proč by jste musel / a / být tolerantní vůči někomu na ulici v realitě útoku, komu je úplně jedno jste li starší osoba, dítě nebo žena. Ať je to zloděj, násilník, pedofil, pod vlivem drog nebo duševně vyšinutý člověk a pod. Který nemá péči o vás nebo vaše blízké, natož o hodnotu lidského života.

 • ,,Bránit se, není to samé co ubránit se“
 • ,,Léčit se, není to samé jako vyléčit se“
 • ,,Naše obrana je Vaše ochrana“
 • ,,Prevence je nejlepší sebeobrana“

sebeobrana proti noži pro muže

Sebeobrana s nožem a metodické informace

ISIS System® eliminuje enormní nárůst násilných trestných činů = fyzických napadení, ohrožení a pod... Z tohoto důvodu je výuková prevence základní předpoklad pro udržení tělesného a psychického zdraví a fyzické kondice je provádění profesionální obrany a ochrany zdraví a majetku.

Metodika a výuka předmětů je zajišťována prostřednictvím našich instruktorů a vedoucího instruktora a probíhá dle vnitřních norem které se řídí vydáním certifikace ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary /.

V rámci výukového systému ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary / nabízíme:

 • odbornost
 • diskrétnost
 • moderní vybavení výukových prostor pro bojová umění
 • skupinové kurzy
 • individuální výuku a intenzivní soukromé lekce
 • školení, semináře, rekreační workshopy

Boj s nožem, sebeobrana s nožem, sebeobrana proti noži je jedním z nejrychleji se rozvíjejícím sebeobranným odvětvím, jelikož nůž je snadno dostupná zbraň nejrůznější délky a typu. Nůž se používá k útoku především jako bodná, ale méně obvykle, a o to překvapivěji, jako sečná zbraň. Druhy útoků, úchopů, jejich použití a cíle útoku jsou velmi variabilní. Tyto informace spadají do oblasti specializovaného bojového výcviku Profi Sebeobrana®.

Nůž a jiné bodné zbraně jsou nejčastější zbraní útočníka, a pokud existuje byť jen mizivá šance, že budete stát proti někomu s nožem v ruce, nejprve se musíte naučit tento druh zbraně sami znát, vědět co dovede a jak dovede být účinná. Jedině tak získáte skutečný respekt k úderným, chladným i palným zbraním / hůl, nůž, dýka, pistole atd. / a tím se vyhnete hned od začátku neuváženým a zbrklým postupům, které mohou stát v reálné situaci ozbrojeného střetného boje zdraví i život.

Při jakémkoliv napadení člověka člověkem, jde vždy o ohrožení zdraví a života, proto je výcvik ,,tvrdý,, tzn. skutečný útok, protiútok, útok a nekompromisní znehybnění útočníka. Pouze teoreticky člověka připravit nelze, musí tyto reálné situace střetného boje sám zažít. Samozřejmě za dodržení všech pravidel bezpečnosti, se kterými se ale právě díky tomuto výcviku seznámíte. Jedině tak se vyhnete neuváženým a zbrklým postupům, které vás mohou stát zdraví a život.

Při nácviku neprovádíme aplikace pohybu plnou silou! Zaměříme se na přesné jemné a pomalé provádění útočných aplikací. Rychlost přesnost a výbušnou sílu budeme postupně přidávat po zvládnutí základu. Cílem je zautomatizování bojových aplikací bez přemýšlení. Proto dané cvičení provedeme tolikrát až se pohyby stanou reflexními.

sebeobrana proti noži pro ženy

Sebeobrana s nožem a trénink

Sebeobrana s nožem a sebeobrana proti noži seznamuje studenty se zbraní, její hmotností, účinky, mechanismem atd. To znamená se s ní prakticky seznámit v praktickém nácviku, který odhalí různé možnosti a potencionální nebezpečí zbraně, její dosah atd. Tím snižuji procento rizika, které je v případě ohrožení zbraní bezesporu velmi vysoké.

Individuální cvičení základních technik se zbraní / obrana a útok / dosah zbraně, největší účinek zbraně, a možnosti účinné obrany proti zbrani:
Obrana proti předem známému jednorázovému útoku: bod ze spodu, bod či sek nahoru nebo shora , přímý bod, ze strany zvenčí přes ruku atd.

Obrana se provádí cvičnou či oslabenou zbraní v tomto pořadí: a) gumovou atrapou, b) dřevěnou, c) oslabenou kovovou čepelí / omotanou lepící páskou, prevence proti zranění.

Nejčastěji praktikovaný způsob nácviku sebeobranných technik vychází ze zadané modelové situace předem domluveného útoku a na základě známého soupeře je volena vhodná obrana.

Hlavní důraz je při tom kladen na bleskové podvědomé jednání získané nesčetným opakováním. Ve skutečnosti, tedy ve skutečné bojové situaci na ulici, však obránce / napadený, nezná způsob napadení, ani směr útoku, místo, dobu nebo druh použití zbraně

V uvedeném popisu nejsou uvedeny pokročilé a vyšší aplikace úderů, bojových aplikací, chvatů a hmatů, znehybnění atd., neboť by se mohly stát velmi nebezpečnou zbraní v rukou těch, proti kterým je tato informace napsána.

Při nácviku neprovádíme aplikace pohybu plnou silou! Zaměříme se na přesné jemné a pomalé provádění proti útočných a útočných aplikací.

sebeobrana s nožem pro dospělé

Pořadí nácviku a tréninku obranných aplikací proti základním konvenčním útokům s bodnou / řeznou zbraní a různých směrů:

 • proti bodu vedenému spodem do břicha
 • proti vnějšímu bodu vedenému bokem do břicha
 • proti bodu vedenému shora
 • proti přímému bodu
 • proti bodu / řezu z vnější strany
 • proti dvojitému seku / řezu z vnější a vnitřní strany

Reakce, cit koordinace, síla, přesnost, rovnováha a ovládnutí bojových aplikací. To vše musí být instinktivní, bez ohledu na trénink nebo bojovou realitu.

sebeobrana s nožem pro děti

Obrana proti ozbrojenému útočníkovi bodnou zbraní

Nože existují v nejrůznějších délkách a typech. Je to ze všech krátkých zbraní nejrychleji dostupná zbraň, se kterou se v sebeobranné praxi můžeme setkat nejčastěji. V dnešní nebezpečné době si nikdy nemůžete být jisti tím, kdy se budete muset bránit útoku nožem. Mnoho lidí ale neví, jak se v takových situacích zachovat. Umíte se bránit proti útoku nožem?

Útok krátkou bodnou zbraní / varianty

Držení nože při hrozbě / útoku

 • normální
 • orientální
 • postavení - vnější / vnitřní

Pohyb nožem

 • řez
 • sek
 • bod

Konvenční útoky

 • přímý
 • boční pravý a levý

Postavení a bod bodnou zbraní opřenou jílcem v dlani je riskantním a nejhůře vykrývatelným způsobem napadení tohoto druhu vůbec. Důvodem je možnost útočníka rychle měnit směr bodu, seku nebo řezu!

 • postavení / spodní
 • postavení / výzva
 • postavení / zadní
 • postavení / boční
 • postavení / přední

V uvedeném popisu nejsou uvedeny pokročilé a vyšší aplikace úderů, bojových aplikací, chvatů a hmatů znehybnění atd., neboť by se mohly stát velmi nebezpečnou zbraní v rukou těch, proti kterým je tato informace napsána.

Útoky krátkou bodnou zbraní jsou dnes velice časté, je třeba si uvědomit, že vždy jde o útok krajně nebezpečný, který může při jakémkoli zaváhání a nepřesnosti obránce skončit velmi tragicky.

Obranný zásah musí být veden tvrdě bez jakýchkoli psychických zábran, a to bez ohledu na jakoukoli etiku vedení boje tak, aby byl vždy účinný a nedal již útočníkovi druhou možnost zaútočit.

Sebeobrana a naši partneři

team-buildingové akce

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních cvičebních pomůcek, profesionálního vybavení pro provádění našich činností a služeb, kvalitní metodické výuky, odborných lekcí a tematických seminářů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

školení pro firmy

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení instruktorského týmu

Profi Sebeobrana CZ®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.