Sebeobrana s mečem

Sebeobrana s mečem, krav maga, krav maga Praha, kravmaga, sebeobrana proti meči, sebeobrana proti meči pro muže, sebeobrana proti meči pro ženy, sebeobrana s mečem pro dospělé, sebeobrana s mečem pro děti, lekce pro veřejnost, lekce pro individuální klientelu, odborné semináře, školení pro firmy, team-buildingové akce je naše firma Profi Sebeobrana CZ® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vašich požadavků dle našich interních firemních standardů a směrnic Self-Defence Federation (SDF)™ a odborně způsobilého výukového systému ISIS System®.

Sebeobrana s mečem

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistickým sebeobranným systémem, založených na reálných bojových a životních situacích. Tento system je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému naší firmy skládajícího se z anglických slov: inteligent-selfdefence-integrate-system | inteligentní sebeobranný komplexní systém. ISIS System® je patentní certifikovaná norma přinášející co nejvyšší kvalitu výuky, výsledku a spokojenosti našich klientů.

Profi Sebeobrana CZ® nabízí výuku našim klientům a studentům v rámci svých dvou výukových center v  Praze a Berouně formou veřejných kurzů, individuálních kurzů či na míru připravených seminářů a školení také v rámci celé České a Slovenské republiky již od roku 2008.

Profi Sebeobrana CZ® je sdružení vysoce kvalitních hlavních instruktorů a profesně výukové centrum pod záštitou Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, fungující jako organizace pro výuku a metodiku bojových umění pro zdraví a fyzickou a mentální sebeobranu. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními Asociacemi bezpečnostních služeb v Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku, je naším cílem poskytovat tematické lektorské programy, cvičební a výukové lekce, akademické semináře, školení odborně prováděcích firem v oboru ochrany a ostrahy osob a majetku, výuku sebeobranných bojových umění a způsobů boje pro využití v civilní a profesní sebeobraně včetně s tímto souvisejících zdravotních tradičních cvičení a sportovních tělesně zaměřených disciplín.

sebeobrana proti meči

Sebeobrana s mečem a její principy

Sebeobranu s mečem a proti meči lze chápat i cvičit na několika úrovních. Můžete cvičit individuálně nebo ve skupině. Můžete cvičit Judo nebo Karate, Box či Kravmaga atd. a přitom být přesvědčeni, že nám to či ono vystačí i při sebeobraně na ulici. O tomto by bylo možné dlouze polemizovat, ale jedna věc je jistá. Výkonnostní bojové sporty představují ve své podstatě ,,skleníkové podmínky“, vlastní a naprostou rovnost podmínek. To znamená stejnou zápasovou plochu, výstroj, váhové kategorie, věk, délku zápasů, pravidla a v nich celé soubory zakázaných akcí. O závodech a utkání víte již předem a můžete se jak psychicky tak fyzicky velmi dobře připravit.

V sebeobranné situaci v realitě života, na ulici, doma, ve škole, v obchodním centru a pod., to vše co je výše uvedeno neplatí. Na ulici neexistují pravidla, časový limit nebo hmotností kategorie, rozhodčí, ani žádné ,, fair play“. Ale co má dělat běžný člověk v reálné sebeobranné situaci / žena, muž, dítě, starý, oslabený či tělesně postižený jedinec / na ulici v realitě útoku, když neví nic o útočníkovi, když je víc útočníků, neví jestli má zbraň, a je mu zcela jedno jste-li starší osoba, dítě nebo žena.

Schéma sebeobranné situace a fáze:

 • Rozporová situace včetně důvodů jejího vzniku, objektivně nebo subjektivně: Zde se projevuje osobní filozofie + zkušenosti.
 • Konfliktní situace – v oblasti myšlení – v oblasti verbální / slovní / komunikace teoretické znalosti – taktika.
 • Střetová situace – časoprostorové řešení obrany prostředky: psychologickými fyzickými.

Úspěch efektivní sebeobrany závisí na osobních vlastnostech obránce. Na jeho ovládání sama sebe, životních názorech, zralosti, systému hodnot, na celkové vyrovnanosti a názorech na svět a lidi vůbec. Máte se bránit, nebo se vyhnout konfliktu s útočníkem? Zůstat na milost a nemilost útočníka? Vyhnout se konfrontaci není zbabělost, ale vaše prohra. Být tolerantní k nepříteli, znamená že jste krutý sám k sobě. Není žádný důvod proč by jste musel / a / být tolerantní vůči někomu na ulici v realitě útoku, komu je úplně jedno jste li starší osoba, dítě nebo žena. Ať je to zloděj, násilník, pedofil, pod vlivem drog nebo duševně vyšinutý člověk a pod. Který nemá péči o vás nebo vaše blízké, natož o hodnotu lidského života.

 • ,,Bránit se, není to samé co ubránit se“
 • ,,Léčit se, není to samé jako vyléčit se“
 • ,,Naše obrana je Vaše ochrana“
 • ,,Prevence je nejlepší sebeobrana“

sebeobrana proti meči pro muže

Sebeobrana s mečem a metodické informace

ISIS System® eliminuje enormní nárůst násilných trestných činů = fyzických napadení, ohrožení a pod... Z tohoto důvodu je výuková prevence základní předpoklad pro udržení tělesného a psychického zdraví a fyzické kondice je provádění profesionální obrany a ochrany zdraví a majetku.

Metodika a výuka předmětů je zajišťována prostřednictvím našich instruktorů a vedoucího instruktora a probíhá dle vnitřních norem které se řídí vydáním certifikace ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary /.

V rámci výukového systému ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary / nabízíme:

 • odbornost
 • diskrétnost
 • moderní vybavení výukových prostor pro bojová umění
 • skupinové kurzy
 • individuální výuku a intenzivní soukromé lekce
 • školení, semináře, rekreační workshopy

Boj s mečem, sebeobrana s mečem, sebeobrana proti meči je jedním z nejrychleji se rozvíjejícím sebeobranným odvětvím, jelikož meč je snadno dostupná zbraň nejrůznější délky a typu. Meč se používá k útoku především jako bodná, ale méně obvykle, a o to překvapivěji, jako sečná zbraň. Druhy útoků, úchopů, jejich použití a cíle útoku jsou velmi variabilní. Tyto informace spadají do oblasti specializovaného bojového výcviku Profi Sebeobrana®.

Při jakémkoliv napadení člověka člověkem, jde vždy o ohrožení zdraví a života, proto je výcvik ,,tvrdý,, tzn. skutečný útok, protiútok, útok a nekompromisní znehybnění útočníka. Pouze teoreticky člověka připravit nelze, musí tyto reálné situace střetného boje sám zažít. Samozřejmě za dodržení všech pravidel bezpečnosti, se kterými se ale právě díky tomuto výcviku seznámíte. Jedině tak se vyhnete neuváženým a zbrklým postupům, které vás mohou stát zdraví a život.

Při nácviku neprovádíme aplikace pohybu plnou silou! Zaměříme se na přesné jemné a pomalé provádění útočných aplikací. Rychlost přesnost a výbušnou sílu budeme postupně přidávat po zvládnutí základu. Cílem je zautomatizování bojových aplikací bez přemýšlení. Proto dané cvičení provedeme tolikrát až se pohyby stanou reflexními.

sebeobrana proti meči pro ženy

Sebeobrana s mečem a trénink

Zacházení s mečem / gotickým, japonským, čínským nebo šavlí atd. / sloužilo válečníkům kromě zdokonalování se v rychlém tasení meče i k bleskovým řešením situací před napadením, kdy mohl být válečník napaden jedním i více útočníky a kdy záleželo na bleskovém ale ne zbrklém tasení meče. Stát se mistrem meče neznamenalo naučit se velké množství forem, rozhodovalo o něm jeho dokonalost jak po stránce technické, tak i duševní. Cvičení s mečem je propracovaný systém pohybů, reakcí k řešení nejrůznějších situací běžného života za použití meče. V dnešní moderní době se cvičení s mečem vrací díky novým požadavkům efektivní výuky sebeobrany. Meč jako symbol a prostředek cvičení uzbrojené sebeobrany tvoří jednu ze základních forem duševního a tělesného tréninku.

Etika meče nás učí vážit si svého protivníka, i když je v danou chvíli naším nepřítelem. Nepůsobit zbytečné utrpení a vyřadit útočníka pokud možno jediným úderem.

Technika zacházení s mečem zabere mnoho času. Špatné uchopení meče, nestabilní postoj, zaváhání či jiné pochybeni, stálo totiž bojovníky z pravidla život.. Je třeba si uvědomit kde je při seknutí mečem jeho největší účinek, umět využít délku meče, nesekat jen rukama, ale vložit do úderu celé tělo atd. Trénink s mečem se nesmí stát na pohled ladným gymnastickým cvičením. Takové cvičení v žádném případě nesplňuje kritéria skutečného použití meče. Jednou z nejtěžších věcí však je, že hlavním rozhodčím je každý sám sobě.

Duševní stav – znamená klid, být klidný, ale zároveň připraven k protiútoku. Bylo nezbytné si uchovat klidnou mysl co nejdéle. Jedině tak bylo možno správně vyhodnotit situaci, a nechat protivníka ,,spustit akci,, kterou již nebude schopen zastavit, a provést svou vítěznou techniku.
V mysli adepta nesmí být strach z možné prohry, nebo z toho co způsobí. V naší mysli nesmí být nenávist, touha po pomstě, nebo jiné negativní myšlenky svazující naše rozhodnutí a zpomalující naše reakce.

Veškerá rozhodnutí či myšlenky v tréninku nebo v reálném boji se odrážejí ve výrazu tváře. Čím silnější či razantnější úder, tím větší řev a ještě děsivější grimasa, škleb, vypoulené oči a napnuté svaly, krční žíly a projevy radosti, gesta a křepčení nad poraženým, svědčí pouze o tom, že ten který adept a majitel haldy medailí a barevných opasků musí na sobě ještě hodně a hodně pracovat.

Jít cestou meče, znamená osvobozovat pouze sebe sama. A nespočívá v získání opasku, výkonnostních stupňů, vítězství, nebo ve zdokonalování technických předností. Ve skutečné cestě meče, není vítězství ani porážky, jen snaha o vlastní zdokonalení, a zlepšování kvality sebe sama.

 • Čínský směr ovládání meče ,,jednou rukou,, který je zařazen do měkké školy, v níž se většina technik provádí měkce až vláčně, v takzvaném ,,plavném,, rytmu.
 • Japonský směr ovládání meče ,,oběma rukama,,. Nejpodstatnější a nejzásadovější rozdíl mezi měkkou čínskou a tvrdou japonskou školou spočívá v ovládání meče oběma rukama a ve zpevňovacích technikách druhou rukou.

Vývojem a zdokonalováním převzatých technik došlo ke skloubení měkké a tvrdé školy v jeden celek. Díky tomu vznikla tzv. střední škola, ve které se uvolněnost a vláčnost prolínají se striktními pohyby tvrdé školy, ve které však důležitá není jen správná práce s mečem, ale i postoje, pohyb nohou, celého těla a celková koordinace pohybu.

sebeobrana s mečem pro dospělé

Cvičení s mečem coby tělesná aktivita má dlouhou tradici. Meč tvoří neodmyslitelnou součást našeho kulturního dědictví. Cvičení s mečem byl propracovaný systém pohybů, reakcí k řešení nejrůznějších situací běžného života za použití meče. Vyhrát znamenalo přežít, prohrát znamenalo zemřít. Toto heslo dnes nelze brát doslova, ale i tak je třeba se stavět ke cvičení s plnou vážností a být si vědom toho, že cílem cvičení s mečem je formování ucelené a vyzrálé lidské bytosti, v tělesném, duševním i sociálním ohledu.

Cvičení ozbrojené sebeobrany, tvoří jednu ze základních forem duševního a tělesného tréninku za použití pravých nebo dřevěných mečů, prostřednictvím ritualizovaných forem kata a kumi tači.

Přesto, že jsou meče dřevěné, atrapy nožů tupé a čepele neostré, v žádném případě neztrácí svoji původní bojovou funkci. Ať je to boj s protivníkem, nebo bez něho, ať se jedná o volný zápas nebo cvičení forem. Jsou to skutečné zbraně, a nikoliv kus dřeva nebo hůl k podpírání během výkladu.

Při výuce je vždy na zbraně nahlíženo jako na skutečné zbraně určené k válčení nebo k pouličnímu boji. A právě vědomí pravosti zbraně vede k lepšímu pochopení vlastností a rozsahu možností té které zbraně. O to více si člověk v prostředí k tomu určeném uvědomuje co je hůl, meč, nůž a další jiné zbraně.

Každý, kdo s cvičením začíná, má své vlastní cíle a důvody. Obecně se dá říci, že cílem většiny cvičení s mečem je rozvoj zdravého těla a ducha, upevňování charakteru a usměrnění bojové energie. Posílení ducha, sjednocení mysli a těla, harmonie, klidu a dosažení vnitřního míru.

sebeobrana s mečem pro děti

Umění meče

Meč musí kopírovat vaše pohyby, tělo, mysl a meč musí fungovat jako jeden celek. Vpřed nebo vzad. Musíte splynout se svou zbraní. Lidské tělo, je stejné všude na světě, záleží jak se vaše tělo pohybuje na mechanismu jeho obranného či útočného pohybu meče, jeho účinku a využití délky meče. Nesekat jen rukama, ale vložit do úderu celé tělo atd.

Umění meče cvičené jako cesta těla, cesta meče a cesta mysli, představuje disciplínu, která má své vlastní zbraně, techniky a cíle silně ovlivněné tradicemi východních i západních umění ozbrojeného boje muže proti muži.

Cvičíme se skutečnými zbraněmi, a nikoliv kusy dřeva nebo holíl k podpírání během výkladu. Přesto, že jsou naše meče dřevěné, atrapy nožů tupé a čepele habiki / iaitó neostré, neztrácí svoji původní bojovou funkci.
Ať je to boj s protivníkem, nebo bez něho, ať se jedná o volný zápas nebo cvičení forem. A právě vědomí pravosti zbraně vede k lepšímu pochopení vlastností a rozsahu možností té které zbraně.

V centru je vždy na zbraně nahlíženo právě jako na zbraně určené k válčení nebo k pouličnímu boji. O to více si člověk v prostředí k tomu určeném uvědomuje co je hůl, meč, nůž a další jiné zbraně.

Základ technik umění meče tvoří nácvik a zdokonalování se v rychlém tasení a použití meče. Každý útočný pohyb musí být okamžitě doprovázen jedním obranným pohybem, a každý protiútok se musí okamžitě změnit v bezprostřední útok bez přerušení a rozmýšlení.

Základní postoje a jejich neproniknutelnost, umožňuje při útoku, protiútoku i obraně vyvinout řadu různých technik směrů, seků, odražení a krytů které jsou ve své podstatě přímočaré, lineární a frontální. Provedené jediným plynulým pohybem.

V mysli bojovníka nesmí být strach z možné prohry, nebo z toho co způsobí. Nenávist, touha po pomstě, nebo negativní myšlenky svazující rozhodnutí, a zpomalující reakce. Duševní stav znamená klid, ale zároveň být připraven k obraně i útoku.

Je nezbytné si uchovat klidnou mysl co nejdéle. Jedině tak je možno správně vyhodnotit situaci, a nechat protivníka ,,spustit akci,, kterou již nebude schopen zastavit, a provést svou vítěznou techniku.

Veškerá rozhodnutí či myšlenky v tréninku nebo v reálném boji se odrážejí ve výrazu tváře. Čím silnější či razantnější úder, tím větší řev a ještě děsivější grimasa. Škleb, vypoulené oči a napnuté svaly, krční žíly a projevy radosti, gesta a křepčení nad poraženým, svědčí pouze o tom, že ten který začínající i pokročilý adept, nebo majitel haldy medailí a barevných opasků, musí na sobě ještě hodně a hodně pracovat.

Jít cestou meče, nespočívá v získání opasku, výkonnostních stupňů, vítězství, nebo ve
zdokonalování technických předností. Pamatujte na to, že Iaidó, džúkendó, nebo kiriwara džiai – není jen něco co znáte, ale něco, čemu se rádi učíte. Ve skutečné cestě meče, není vítězství ani porážky, jen snaha o vlastní zdokonalení, a zlepšování kvality sebe sama.

Sebeobrana a naši partneři

lekce pro veřejnost

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních cvičebních pomůcek, profesionálního vybavení pro provádění našich činností a služeb, kvalitní metodické výuky, odborných lekcí a tematických seminářů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

lekce individuální

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení instruktorského týmu

Profi Sebeobrana CZ®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.