Sebeobrana proti pistoli, krav maga

Sebeobrana s pistolí, krav maga, krav maga Praha, kravmaga, sebeobrana proti pistoli, sebeobrana proti pistoli pro muže, sebeobrana proti pistoli pro ženy, sebeobrana s pistolí pro dospělé, sebeobrana s pistolí pro děti, lekce pro veřejnost, lekce pro individuální klientelu, odborné semináře, školení pro firmy, team-buildingové akce je naše firma Profi Sebeobrana CZ® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vašich požadavků dle našich interních firemních standardů a směrnic Self-Defence Federation (SDF)™ a odborně způsobilého výukového systému ISIS System®.

Sebeobrana proti pistoli

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistickým sebeobranným systémem, založených na reálných bojových a životních situacích. Tento system je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému naší firmy skládajícího se z anglických slov: inteligent-selfdefence-integrate-system | inteligentní sebeobranný komplexní systém. ISIS System® je patentní certifikovaná norma přinášející co nejvyšší kvalitu výuky, výsledku a spokojenosti našich klientů.

Profi Sebeobrana CZ® nabízí výuku našim klientům a studentům v rámci svých dvou výukových center v  Praze a Berouně formou veřejných kurzů, individuálních kurzů či na míru připravených seminářů a školení také v rámci celé České a Slovenské republiky již od roku 2008.

Profi Sebeobrana CZ® je sdružení vysoce kvalitních hlavních instruktorů a profesně výukové centrum pod záštitou Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, fungující jako organizace pro výuku a metodiku bojových umění pro zdraví a fyzickou a mentální sebeobranu. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními Asociacemi bezpečnostních služeb v Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku, je naším cílem poskytovat tematické lektorské programy, cvičební a výukové lekce, akademické semináře, školení odborně prováděcích firem v oboru ochrany a ostrahy osob a majetku, výuku sebeobranných bojových umění a způsobů boje pro využití v civilní a profesní sebeobraně včetně s tímto souvisejících zdravotních tradičních cvičení a sportovních tělesně zaměřených disciplín.

školení sebeobrany pro firmy

Sebeobrana s pistolí a její principy

Sebeobranu s pistolí a proti pistoli lze chápat i cvičit na několika úrovních. Můžete cvičit individuálně nebo ve skupině. Můžete cvičit Judo nebo Karate, Box či Kravmaga atd. a přitom být přesvědčeni, že nám to či ono vystačí i při sebeobraně na ulici. O tomto by bylo možné dlouze polemizovat, ale jedna věc je jistá. Výkonnostní bojové sporty představují ve své podstatě ,,skleníkové podmínky“, vlastní a naprostou rovnost podmínek. To znamená stejnou zápasovou plochu, výstroj, váhové kategorie, věk, délku zápasů, pravidla a v nich celé soubory zakázaných akcí. O závodech a utkání víte již předem a můžete se jak psychicky tak fyzicky velmi dobře připravit.

V sebeobranné situaci v realitě života, na ulici, doma, ve škole, v obchodním centru a pod., to vše co je výše uvedeno neplatí. Na ulici neexistují pravidla, časový limit nebo hmotností kategorie, rozhodčí, ani žádné ,, fair play“. Ale co má dělat běžný člověk v reálné sebeobranné situaci / žena, muž, dítě, starý, oslabený či tělesně postižený jedinec / na ulici v realitě útoku, když neví nic o útočníkovi, když je víc útočníků, neví jestli má zbraň, a je mu zcela jedno jste-li starší osoba, dítě nebo žena.

Schéma sebeobranné situace a fáze:

 • Rozporová situace včetně důvodů jejího vzniku, objektivně nebo subjektivně: Zde se projevuje osobní filozofie + zkušenosti.
 • Konfliktní situace – v oblasti myšlení – v oblasti verbální / slovní / komunikace teoretické znalosti – taktika.
 • Střetová situace – časoprostorové řešení obrany prostředky: psychologickými fyzickými.

Úspěch efektivní sebeobrany závisí na osobních vlastnostech obránce. Na jeho ovládání sama sebe, životních názorech, zralosti, systému hodnot, na celkové vyrovnanosti a názorech na svět a lidi vůbec. Máte se bránit, nebo se vyhnout konfliktu s útočníkem? Zůstat na milost a nemilost útočníka? Vyhnout se konfrontaci není zbabělost, ale vaše prohra. Být tolerantní k nepříteli, znamená že jste krutý sám k sobě. Není žádný důvod proč by jste musel / a / být tolerantní vůči někomu na ulici v realitě útoku, komu je úplně jedno jste li starší osoba, dítě nebo žena. Ať je to zloděj, násilník, pedofil, pod vlivem drog nebo duševně vyšinutý člověk a pod. Který nemá péči o vás nebo vaše blízké, natož o hodnotu lidského života.

 • ,,Bránit se, není to samé co ubránit se“
 • ,,Léčit se, není to samé jako vyléčit se“
 • ,,Naše obrana je Vaše ochrana“
 • ,,Prevence je nejlepší sebeobrana“

sebeobrana s pistolí pro děti

Sebeobrana s pistolí a metodické informace

ISIS System® eliminuje enormní nárůst násilných trestných činů = fyzických napadení, ohrožení a pod... Z tohoto důvodu je výuková prevence základní předpoklad pro udržení tělesného a psychického zdraví a fyzické kondice je provádění profesionální obrany a ochrany zdraví a majetku.

Metodika a výuka předmětů je zajišťována prostřednictvím našich instruktorů a vedoucího instruktora a probíhá dle vnitřních norem které se řídí vydáním certifikace ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary /.

V rámci výukového systému ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary / nabízíme:

 • odbornost
 • diskrétnost
 • moderní vybavení výukových prostor pro bojová umění
 • skupinové kurzy
 • individuální výuku a intenzivní soukromé lekce
 • školení, semináře, rekreační workshopy

Boj s pistolí, sebeobrana s pistolí, sebeobrana proti pistoli je jedním z nejrychleji se rozvíjejícím sebeobranným odvětvím, jelikož pistole je snadno dostupná zbraň nejrůznější délky a typu. Druhy útoků, úchopů, jejich použití a cíle útoku jsou velmi variabilní. Tyto informace spadají do oblasti specializovaného bojového výcviku Profi Sebeobrana®.

Při jakémkoliv napadení člověka člověkem, jde vždy o ohrožení zdraví a života, proto je výcvik ,,tvrdý,, tzn. skutečný útok, protiútok, útok a nekompromisní znehybnění útočníka. Pouze teoreticky člověka připravit nelze, musí tyto reálné situace střetného boje sám zažít. Samozřejmě za dodržení všech pravidel bezpečnosti, se kterými se ale právě díky tomuto výcviku seznámíte. Jedině tak se vyhnete neuváženým a zbrklým postupům, které vás mohou stát zdraví a život.

Při nácviku neprovádíme aplikace pohybu plnou silou! Zaměříme se na přesné jemné a pomalé provádění útočných aplikací. Rychlost přesnost a výbušnou sílu budeme postupně přidávat po zvládnutí základu. Cílem je zautomatizování bojových aplikací bez přemýšlení. Proto dané cvičení provedeme tolikrát až se pohyby stanou reflexními.

sebeobrana proti pistoli

Sebeobrana s pistolí a trénink

Střelná zbraň je v běžných podmínkách nejúčinnějším prostředkem pro boj jednotlivce a malých skupin. Pokud útočník ovládající svou zbraň na oběť zamíří a vystřelí ze vzdálenosti 3-5 m, je jakákoli možnost obrany, uhnutí nebo ukrytí za nějakou překážku nereálná.

Útok pistolí

Je ze všech útoků nejnebezpečnější. Útočník který se rozhodne při přepadu použít zbraň, tento svůj připravený záměr vždy uskuteční.

Obrana a útok proti útočníkovi ozbrojenému pistolí

Je-li útočník ozbrojen pistolí, musíme se jí zmocnit dříve, než protivník vystřelí. Proto je nutné se naučit jak zaútočit a útočníka odzbrojit. Obrana proti útoku pistolí, je v podstatě možná jen tehdy, stojí-li útočník s mířící pistolí od napadeného ve vzdálenosti jeden a půl kroku, a není-li úmyslem útočníka ihned vystřelit, ale jen zastrašit nebo ohrozit / blokovat /.

Výstřel

K výstřelu ve většině případů dochází, cítí-li se útočník sám napaden nebo instinktivním úlekem.

Žádnou paniku

Nikdy nespojujeme další taktické prvky, abychom nevyvolali útočníkův úlek a nedošlo k předčasnému výstřelu.

Výcvik

K obraně a útoku proti útočníkovi ozbrojenému pistolí, je potřeba dokonalý výcvik a velká psychická a fyzická zdatnost. Vlastní obrana odebrání zbraně, je pak pouze technickou záležitostí. Odzbrojí-li napadený figuranta / útočníka / aniž mu dovolí ,,vystřelit“ učí se tím odvaze a důvěře ve vlastní sílu a zručnost. Poslední fází zásahu tvoří zneškodnění útočníka sebeobrannou technikou.

Nácvik

Provádíme k posílení sebedůvěry, s vyřazenými pistolemi, a gumovými atrapami tak, aby se frekventanti kurzu / semináře dovedli ubránit proti zbrani v jakékoli poloze.
Nácvik tvoří pouze dvě základní polohy, / směry / ze kterých jsou odvozeny vedlejší chvaty. Tyto chvaty jsou univerzální a dají se aplikovat proti obdobnému ohrožení jinou zbraní. Pouze teoreticky Vás ale na obranu připravit nelze, musíte sami část z toho zažít. Upřímně řečeno, obrana proti střelné zbrani je skutečně obtížná, ale ne nenaučitelná.

sebeobrana proti pistoli pro muže

Nácvik a výcvik obrany a útoku proti útočníkovi

 • Obrana proti ohrožení krátkou střelnou zbraní – zepředu a jejich variace
 • Obrana proti ohrožení krátkou střelnou zbraní – zezadu – do týlu
 • Obrana proti ohrožení krátkou střelnou zbraní – zezadu - pod pás
 • Obrana proti ohrožení krátkou střelnou zbraní – z boku
 • Obrana proti ohrožení krátkou střelnou zbraní –blokování a znehybnění
 • Obrana proti ohrožení krátkou střelnou zbraní – odebrání zbraně

Sebelepší teorie bez příslušného praktického výcviku vyzní naprázdno.
Pokud existuje byť jen mizivá šance, že budete ohroženi pistolí nebo nožem, musíte ten který typ zbraně sami velmi dobře znát, ovládat, a vědět, jak dovede být účinná. Jedině tak získáte skutečný respekt ke zbraním a vyhnete se neuváženým a zbrklým postupům, které Vás mohou stát zdraví a život.

Každá obrana proti útoku pistolí, je v podstatě možná jen tehdy, není-li napadený příliš vzdálen, tzn. může-li obránce na útočníka ,,dosáhnout“.

Pro obranu a útok, platí ve zvýšené míře všechno to, co už bylo ve stručnosti řečeno o přednosti a jednoduchosti sebeobranných aplikací bojového systému ISIS System®.

Sebeobrana a naši partneři

sebeobrana proti pistoli pro ženy

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních cvičebních pomůcek, profesionálního vybavení pro provádění našich činností a služeb, kvalitní metodické výuky, odborných lekcí a tematických seminářů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

sebeobrana s pistolí pro dospělé

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení instruktorského týmu

Profi Sebeobrana CZ®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.