Sebeobrana pro děti, krav maga

Sebeobrana pro děti, krav maga, krav maga Praha, kravmaga, sebeobrana pro dospělé, sebeobrana Praha pro děti, sebeobrana a lekce pro veřejnost, lekce pro individuální klientelu, odborné semináře, školení pro firmy, team-buildingové akce je naše firma Profi Sebeobrana CZ® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vašich požadavků dle našich interních firemních standardů a směrnic Self-Defence Federation (SDF)™ a odborně způsobilého výukového systému ISIS System®.

Sebeobrana pro děti

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistickým sebeobranným systémem, založených na reálných bojových a životních situacích. Tento system je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému naší firmy skládajícího se z anglických slov: inteligent-selfdefence-integrate-system | inteligentní sebeobranný komplexní systém. ISIS System® je patentní certifikovaná norma přinášející co nejvyšší kvalitu výuky, výsledku a spokojenosti našich klientů.

Profi Sebeobrana CZ® nabízí výuku našim klientům a studentům v rámci svých dvou výukových center v  Praze a Berouně formou veřejných kurzů, individuálních kurzů či na míru připravených seminářů a školení také v rámci celé České a Slovenské republiky již od roku 2008.

Profi Sebeobrana CZ® je sdružení vysoce kvalitních hlavních instruktorů a profesně výukové centrum pod záštitou Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, fungující jako organizace pro výuku a metodiku bojových umění pro zdraví a fyzickou a mentální sebeobranu. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními Asociacemi bezpečnostních služeb v Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku, je naším cílem poskytovat tematické lektorské programy, cvičební a výukové lekce, akademické semináře, školení odborně prováděcích firem v oboru ochrany a ostrahy osob a majetku, výuku sebeobranných bojových umění a způsobů boje pro využití v civilní a profesní sebeobraně včetně s tímto souvisejících zdravotních tradičních cvičení a sportovních tělesně zaměřených disciplín.

krav maga

Sebeobrana pro děti a její principy

Sebeobranu pro děti lze chápat i cvičit na několika úrovních. Můžete cvičit individuálně nebo ve skupině. Můžete cvičit Judo nebo Karate, Box či Kravmaga atd. a přitom být přesvědčeni, že nám to či ono vystačí i při sebeobraně na ulici. O tomto by bylo možné dlouze polemizovat, ale jedna věc je jistá. Výkonnostní bojové sporty představují ve své podstatě ,,skleníkové podmínky“, vlastní a naprostou rovnost podmínek. To znamená stejnou zápasovou plochu, výstroj, váhové kategorie, věk, délku zápasů, pravidla a v nich celé soubory zakázaných akcí. O závodech a utkání víte již předem a můžete se jak psychicky tak fyzicky velmi dobře připravit.

V sebeobranné situaci v realitě života, na ulici, doma, ve škole, v obchodním centru a pod., to vše co je výše uvedeno neplatí. Na ulici neexistují pravidla, časový limit nebo hmotností kategorie, rozhodčí, ani žádné ,, fair play“. Ale co má dělat běžný člověk v reálné sebeobranné situaci / žena, muž, dítě, starý, oslabený či tělesně postižený jedinec / na ulici v realitě útoku, když neví nic o útočníkovi, když je víc útočníků, neví jestli má zbraň, a je mu zcela jedno jste-li starší osoba, dítě nebo žena.

Schéma sebeobranné situace a fáze:

 • Rozporová situace včetně důvodů jejího vzniku, objektivně nebo subjektivně: Zde se projevuje osobní filozofie + zkušenosti.
 • Konfliktní situace – v oblasti myšlení – v oblasti verbální / slovní / komunikace teoretické znalosti – taktika.
 • Střetová situace – časoprostorové řešení obrany prostředky: psychologickými fyzickými.

Úspěch efektivní sebeobrany závisí na osobních vlastnostech obránce. Na jeho ovládání sama sebe, životních názorech, zralosti, systému hodnot, na celkové vyrovnanosti a názorech na svět a lidi vůbec. Máte se bránit, nebo se vyhnout konfliktu s útočníkem? Zůstat na milost a nemilost útočníka? Vyhnout se konfrontaci není zbabělost, ale vaše prohra. Být tolerantní k nepříteli, znamená že jste krutý sám k sobě. Není žádný důvod proč by jste musel / a / být tolerantní vůči někomu na ulici v realitě útoku, komu je úplně jedno jste li starší osoba, dítě nebo žena. Ať je to zloděj, násilník, pedofil, pod vlivem drog nebo duševně vyšinutý člověk a pod. Který nemá péči o vás nebo vaše blízké, natož o hodnotu lidského života.

 • ,,Bránit se, není to samé co ubránit se“
 • ,,Léčit se, není to samé jako vyléčit se“
 • ,,Naše obrana je Vaše ochrana“
 • ,,Prevence je nejlepší sebeobrana“

sebeobrana Praha pro děti

Sebeobrana pro děti a metodické informace

ISIS System® eliminuje enormní nárůst násilných trestných činů = fyzických napadení, ohrožení a pod... Z tohoto důvodu je výuková prevence základní předpoklad pro udržení tělesného a psychického zdraví a fyzické kondice je provádění profesionální obrany a ochrany zdraví a majetku.

Metodika a výuka předmětů je zajišťována prostřednictvím našich instruktorů a vedoucího instruktora a probíhá dle vnitřních norem které se řídí vydáním certifikace ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary /.

V rámci výukového systému ISIS System® pro zajištění kvalitní a odborné výuky STP – speciální tělesné přípravy / Special Training Preliminary / nabízíme:

 • odbornost
 • diskrétnost
 • moderní vybavení výukových prostor pro bojová umění
 • skupinové kurzy
 • individuální výuku a intenzivní soukromé lekce
 • školení, semináře, rekreační workshopy

Sebeobrana, sebeobrana pro děti je jedním z nejrychleji se rozvíjejícím sebeobranným odvětvím. Druhy obraných a sebeobranných útoků, úchopů, jejich použití a cíle útoku jsou velmi variabilní. Tyto informace spadají do oblasti specializovaného bojového sebeobranného výcviku Profi Sebeobrana®.

lekce Praha pro děti

Při jakémkoliv napadení člověka člověkem, jde vždy o ohrožení zdraví a života, proto je výcvik ,,tvrdý,, tzn. skutečný útok, protiútok, útok a nekompromisní znehybnění útočníka. Pouze teoreticky člověka připravit nelze, musí tyto reálné situace střetného boje sám zažít. Samozřejmě za dodržení všech pravidel bezpečnosti, se kterými se ale právě díky tomuto výcviku seznámíte. Jedině tak se vyhnete neuváženým a zbrklým postupům, které vás mohou stát zdraví a život.

Při nácviku neprovádíme aplikace pohybu plnou silou! Zaměříme se na přesné jemné a pomalé provádění útočných aplikací. Rychlost přesnost a výbušnou sílu budeme postupně přidávat po zvládnutí základu. Cílem je zautomatizování bojových aplikací bez přemýšlení. Proto dané cvičení provedeme tolikrát až se pohyby stanou reflexními.

dětská sebeobrana

Sdružení Profi Sebeobrana CZ® jednoznačně prohlašuje, že každý pachatel trestného činu loupeže, přepadení, fyzického násilí, znásilnění atd. musí nést plnou zodpovědnost i za to, že umění protiútoku přepadeného bude použito, v souladu se zákonem, proti němu samému!

Znění zákona: V paragrafu 13 trestního zákona o nutné obraně se mimo jiné říká: ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící, nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem...“ Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí podle § 76 odst. 2 trestního řádu omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů (tzv. občanské zadržení). Zadrženou osobu je povinen ihned předat policejnímu orgánu a pokud to není možné, tak alespoň omezení osobní svobody tomuto orgánu bez odkladu oznámit.

Sebeobrana pro děti a trénink

sebeobrana pro studenty

Sebeobrana postavená základech Wing Chun není sport, kde by se pořádaly přebory a soutěže, rozdávaly poháry, nebo výkonnostní stupně. Ale jen čistá sebeobrana a boj. I takto je možné vyjádřit podstatu tohoto čínského bojového umění, které přeměňuje fyzikální zákony v realitu. Umění, bez falešných iluzí a tajemných záhad. Kdo z vás pozná jeho tvář, nikdy nemění pojmy za dojmy a bez jakýchkoliv předsudků kráčí za vlastním poznáním.

Sebeobrana a jejím primárním základem v rámci systému Wing Chun je úspora pohybu, a neexistující předepsané techniky. Účelnost systému vychází z jednoduchosti a návodu, jež se řídí zásadami fyziky a anatomie člověka. Tento systém je skutečný sebeobranný bojový systém, který představuje jedinečný výkon taktilních reflexů, které jsou tvořeny smyslem pro kontakt, odpovídají situaci vyvolané bezprostředním útokem protivníka.

Wing chun byl vyvinut ženou proto,aby se ženy ubránili mužům, a zdokonalený muži tak, aby byla dána možnost se ubránit jiným stylům. Ale i zde platí, že proti sobě nikdy nebojují dva styly, ale vždy dva lidé, a bojový styl je vždy dobrý jen tak, jak dobří jsou ti, kdo jej cvičí.

Wing chun je nejoblíbenější a prakticky nejpoužívanější sebeobranný bojový systém – jehož specializací je metoda velmi reálné sebeobrany, a metoda utužování zdraví a fyzické kondice zároveň. Wing chun je sebeobranný systém který se nespoléhá na velikost, váhu, sílu nebo tvrdost, které jsou výhodou útočníka, ale pouze na inteligentní způsob boje, který nepoužívá hrubou sílu proti síle, jako většina ostatních stylů a systémů bojových umění.

Wing chun je jednoduchý, rychlý a hospodárný sebeobranný systém realistické sebeobrany jehož dominantní technikou je cvičení Chi Sao / lepkavé ruce /. Nízké kopy na dolní partie těla útočníka a okamžité údery a protiútoky jsou ochrannou známkou systému Wing Chun.

sebeobrana pro školáky

Wing Chun je pouze nekompromisní boj z blízka. A jedinečný systém a geniální koncepce osobní ochrany a bezpečnosti, který umožňuje všem studentům tohoto jedinečného systému pohyb podle stejného principu a pohybů v každé úrovni. Tím se výrazně zjednodušují požadavky na studenta v průběhu konfrontace, protože nemusí neustále měnit svoji strategii a způsob myšlení, nebo způsob pohybů, protože rozsah aplikací a změn při konfrontaci provádí vždy rychle, nekompromisně a hlavně nepředvídatelně.

Wing Chun tvoří celkem 6 forem. Jsou to tři formy holých rukou /beze zbraní/, a dvě se zbraněmi – s dlouhou holí, a párem nožů. A jednu formu s dřevěným panákem. Pomocí cvičení – Chi Sao, / lepkavé ruce / si student vycvičí takové obranné reflexy, že je schopen bojovat, aniž by musel o jakékoliv aplikaci kterou udělá, přemýšlet. Technika rukou využívá útočníkovy síly ke zvýšení účinnosti vlastního protiútoku.

To čím se Wing Chun liší od ostatních systémů a stylů, které se spoléhají na pevně nacvičené bojové kombinace obranných a útočných technik, je cvičení Chi-Sao. Frekventanti reagují a bojují zcela spontánně, vždy podle daných možností a situace. Neboť v reálné sebeobranné situaci, nikdo nemůže předvídat jaký pohyb útočník provede a proto nelze použít předem nacvičenou / připravenou / bojovou situaci. Tyto mechanické obranné / pasivní / reflexy na míru, jsou rychlejší než optický impulz a umožňují se bránit i poslepu.

Wing Chun integruje jednotlivé pohyby systému do souvislých a nepředvídatelných kombinací, které jsou zcela neznámé, a tím vyhovují i nejnáročnějším potřebám sebeobranné situace a které mohou lidé cvičící Wing chun cz použít různě, a přece to vždy bude správně.

Pokud existuje byť jen mizivá šance, že může kdokoli z nich stát proti útočníkovi s pistolí nebo nožem, musí ten který typ zbraně sami velmi dobře znát, ovládat, a vědět, jak dovede být účinná. Jedině tak získají skutečný respekt ke zbraním a vyhnou se neuváženým a zbrklým postupům, které je mohou stát zdraví a život. Samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních pravidel se kterými se mohou díky tomuto kurzu seznámit.

sebeobrana pro předškoláky

Sebeobrana dokonale prověří fyzickou připravenost každého žáka. Každý frekventant absolvuje základní a pokročilý výcvik sebeobrany kde kromě zdravotních, fyzických a psychických předpokladů je hlavním kritériem přijetí žáka, spolehlivost a inteligence.

Metodika sebeobrany pro školní a dospívající mládež spočívá ve výuce sebeobrany školní mládeže proti vybraným základním formám ozbrojených a neozbrojených útoků / např. proti úchopům, škrcení, úderům, kopům atd. / formou pohybových aktivit k rozvoji síly, rychlosti, přesnosti. / např. úpolové hry, při nichž je třeba házet a zasahovat cíl atd. / Cílem výcviku je povzbudit vynalézavost, iniciativu a důvtip, dodat odvahu a sebedůvěru těm, kteří zůstávají vzadu a pomáhat jim aby se v krátké době stali tělesně zdatnými, hbitými, rozhodnými a energickými.

Výuka sebeobrany mládeže formou pohybových her a sportovní zábavy slouží k rozvoji hbitosti, síly, odvahy, psychické a tělesné odolnosti, rozhodnosti, iniciativy a vůle k vítězství. Přísné dodržování pravidel a bezpečnosti, snaha zvítězit, a složité situace, z nichž je třeba rychle nalézt východisko, vedou k ukázněnosti účastníků, utužují pocit přátelství a vzájemné pomoci, zocelují jejich vůli a zvyšují schopnost mládeže k překonávání obtíží.

Při cvičení jsou také kladeny přiměřené požadavky na fyzickou a psychickou kondici všech účastníků kurzu, při čemž se současně rozvíjí a zároveň zdokonalují jejich morální a tělesné vlastnosti a vůle. Pohybové hry jsou pouze jedním z prostředků všestranné tělesné výchovy dětí a mládeže. Proto hry zaujímají důležité místo v tělesné přípravě sebeobrany. Hlavním úkolem, je výchova k všeobecné pohybové koordinaci a procvičení celého těla, pomocí sebeobranného systému a činností ovlivňujících zdraví / strečink, průpravná, kompenzační a relaxační cvičení.

profesionální sebeobrana

Sebeobrana a hlavní směry metodické výuky pro děti

GLADIÁTOR

 • úpolové hry na rozvoj rychlosti, obratnosti a vytrvalosti
 • posilování, prevence a korekce svalových dysbalancí / pomocí míčů, popruhů, činek, holí atd. /
 • přetahování, přetlačování, odhazování a odpory v pohybu
 • relaxační cvičení Tchaj-ti 24 forem stylu Yang

ZBRANĚ

 • Escrima / Tonfa sebeobrana s krátkou holí
 • Kenjutsu / cvičení základních obranných a útočných pohybů Japonským mečem
 • střelba z luku / vzduchovky a pistole / praku / vrhání nožem / hod granátem apod.

COMBAT - bezpečnost a hygiena při výcviku

 • techniky pádů
 • I. II. forma základních pohybů rukou a nohou / uvolnění, koordinace, cit, přesnost a výbušná síla
 • techniky postojů a chůze
 • lepkavé ruce / navázání kontaktu, pasivní a útočné pohyby - reakce na pohyb protivníka
 • techniky vybočení a využití síly a váhy protivníka
 • techniky rukou / lineárních úderů, bloků, úchopů, znehybnění atd.
 • páky / bolestivé sféry a tlaky na citlivá místa lidského těla
 • techniky nohama / kopy, zametení, pohyb a orientace v prostoru atd.
 • sebeobrana proti konvenčním útokům beze zbraně: úchopům, škrcení, páčení úderům, kopům atd.
 • sebeobrana proti konvenčním útokům se zbraní: nožem, holí, pistolí
 • obrana v leže na zemi / beze zbraně
 • obrana v leže na zemi / proti útoku se zbraní: nožem

Tato cvičení rozvíjejí odvahu a rozhodnost, a přispívají k rozvoji potřebných psychofyzických vlastností školních dětí a dospívající mládeže

Sebeobrana neprospívá jen fyzickému zdraví a pohybovým schopnostem. Pohybová aktivita zlepšuje i psychickou stránku jedince. Děti se díky sebeobraně učí odbourávat stres, naučí se kázni, respektu vůči ostatním i uznávání pravidel. Aktivní pohyb dítěti dá spoustu dobrých vlastností i do budoucího života. Naučí se čelit výzvám, nebude se snadno vzdávat v těžkých chvílích a ovládne umění sebekontroly.

Sebeobrana a naši partneři

sebeobrana dětí

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních cvičebních pomůcek, profesionálního vybavení pro provádění našich činností a služeb, kvalitní metodické výuky, odborných lekcí a tematických seminářů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

dětská sebeobrana

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení instruktorského týmu

Profi Sebeobrana CZ®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.