Interní kodex – PROFI Sebeobrana CZ®

Sebeobrana, krav maga, krav maga Praha, kravmaga, sebeobrana Praha, sebeobrana pro muže, sebeobrana pro ženy, sebeobrana pro dospělé, sebeobrana pro děti, sebeobrana bez zbraně, sebeobrana se zbraní, sebeobrana s baterkou, sebeobrana proti noži, sebeobrana s mečem, sebeobrana s tyčí, sebeobrana proti pistoli, tradiční cvičení Tchaj-ťi, tradiční cvičení Wing Chun, lekce pro veřejnost, lekce pro individuální klientelu, odborné semináře, školení pro firmy, team-buildingové akce je naše firma Profi Sebeobrana CZ® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vašich požadavků dle našich interních firemních standardů a směrnic Self-Defence Federation (SDF)™ a odborně způsobilého výukového systému ISIS System®.

sebeobrana proti pistoli

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistickým sebeobranným systémem, založených na reálných bojových a životních situacích. Tento system je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému naší firmy skládajícího se z anglických slov: inteligent-selfdefence-integrate-system | inteligentní sebeobranný komplexní systém. ISIS System® je patentní certifikovaná norma přinášející co nejvyšší kvalitu výuky, výsledku a spokojenosti našich klientů.

Profi Sebeobrana CZ® a Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s. velice úzce spolupracují. Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s. (dále Asociace), je dobrovolné nepolitické sdružení jedinců, kteří mají zájem aktivně rozvíjet zásady zdravého životního stylu, s cílem dosažení a udržení duševní a tělesné kondice a pevného zdraví prostřednictvím systému tělesných cvičení Taijiquan, a Wing Chun. Sdružení je otevřeno všem aktivním jedincům bez ohledu na věk, zdravotní stav a profesi, kteří mají zájem pravidelným a dlouhodobým cvičením upevňovat své zdraví a posilovat svoji vitalitu.

sebeobrana s tyčí

ISIS System® - to je jedinečný sebeobranný systém efektivní, maximálně účinné a účelné realistické sebeobrany. Reflexní sebeobrana, to je vše, co vám pomůže ochránit zdraví, nebo život za každých okolností, vše, co se vyučuje v centru Sebeobrana Praha. Znáte-li principy a bojovou strategii sebeobranného systému Wing Chun, nepotřebujete ke své bezpečnosti nic jiného. Jedním ze základních principů Wing Chun a Tchaj-ti je uvolnění mysli a těla způsobem, kterým tohoto uvolnění tento bojový systém dosahuje, to znamená vycvičit vaši energii aby pohybovala tělem. Ne svaly. Neboť napětí svalů napíná mysl a tělo a vyčerpává. Toto fyzické a psychické napětí zhoršuje cirkulaci, zejména do vnitřních orgánů. To je důvod, proč nás stres zabíjí. Neznám nikoho, kdo by skončil v nemocnici po ,,záchvatu ,, uvolnění.....Wing Chun není něco co se naučíte pozorováním či přemýšlením o něm. Skutečné transformace je dosaženo pouze vlastním úsilím, bez fanfár a bez přemýšlení o tom, jak vypadáme. Neboť neustálé srovnávání s ostatními vede k frustraci a emocionální bolesti.

sebeobrana s mečem

ISIS System® je plně spjat s pojmem a zcela zásadním stavebním slovem Kalokagathia (řecky: podstatné jméno καλοκαγαθία, καλός κἀγαθός, ze spojení dvou adjektiv καλός - krásný, καί - spojka a, αγαθός - dobrý), také kalos kai agathos, je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. V klasické době se používal jako označení dokonalého aristokrata, řeckého gentlemana. Friedrich Nietzsche označil tento klasický pohled za „apolinský“ (podle boha Apollóna) a proti němu postavil pohled „dionýský“, (podle boha Dionýsa) vášnivý a temný, k němuž měli blízko romantici.

Od 19. století se pojem kalokagathie používal zejména v počátcích sportu a tělesné výchovy. Je důležitým prvkem novodobé olympijské myšlenky, jak je ve svém díle Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti zformuloval Pierre de Coubertin. Byla důležitou ideovou základnou sokolského hnutí. Dobové odrazy kalokagathie lze vysledovat v dobovém skautingu, v hnutí Wandervogel a jiných. Ve všech těchto případech kalokagathie vždy vyjadřovala program tělesné krásy spojené s čestností a poctivostí.

sebeobrana proti noži

Poslání sdružení Profi Sebeobrana CZ® a Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s.

  • Sdružovat jednotlivce, kteří mají zájem aktivně rozvíjet zásady zdravého životního stylu, s cílem udržení duševní a tělesné kondice a pevného zdraví prostřednictvím systému tělesných cvičení Taijiquan a Wing Chun.
  • Vychovávat instruktory systému tělesných cvičení s cílem rozšiřovat základnu aktivně cvičících jedinců.
  • Organizovat osvětovou činnost na téma zdravý životní styl, systematická péče o zdraví, techniky zvládání stresu, a prevence chorob.
  • Vytvořit a aplikovat systém stimulačních cvičení Taijiquan pro tělesně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory.
  • Vytvořit a aplikovat systém tělesných cvičení Taijiquan a Wing Chun, pro vyvážený rozvoj dětí a mládeže.

Více informací ohledně sdružení naleznete na www.taijiquan-beroun.cz/asociace.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení instruktorského týmu

Profi Sebeobrana CZ®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.