Interní kodex – ISIS SYSTEM®

Sebeobrana, krav maga, krav maga Praha, kravmaga, sebeobrana Praha, sebeobrana pro muže, sebeobrana pro ženy, sebeobrana pro dospělé, sebeobrana pro děti, sebeobrana bez zbraně, sebeobrana se zbraní, sebeobrana s baterkou, sebeobrana proti noži, sebeobrana s mečem, sebeobrana s tyčí, sebeobrana proti pistoli, tradiční cvičení Tchaj-ťi, tradiční cvičení Wing Chun, lekce pro veřejnost, lekce pro individuální klientelu, odborné semináře, školení pro firmy, team-buildingové akce je naše firma Profi Sebeobrana CZ® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vašich požadavků dle našich interních firemních standardů a směrnic Self-Defence Federation (SDF)™ a odborně způsobilého výukového systému ISIS System®.

team-buildingové akce

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistickým sebeobranným systémem, založených na reálných bojových a životních situacích. Tento system je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému naší firmy skládajícího se z anglických slov: inteligent-selfdefence-integrate-system | inteligentní sebeobranný komplexní systém. ISIS System® je patentní certifikovaná norma přinášející co nejvyšší kvalitu výuky, výsledku a spokojenosti našich klientů.

Profi Sebeobrana CZ® a Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s. velice úzce spolupracují. Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s. (dále Asociace), je dobrovolné nepolitické sdružení jedinců, kteří mají zájem aktivně rozvíjet zásady zdravého životního stylu, s cílem dosažení a udržení duševní a tělesné kondice a pevného zdraví prostřednictvím systému tělesných cvičení Taijiquan, a Wing Chun. Sdružení je otevřeno všem aktivním jedincům bez ohledu na věk, zdravotní stav a profesi, kteří mají zájem pravidelným a dlouhodobým cvičením upevňovat své zdraví a posilovat svoji vitalitu.

školení pro firmy

ISIS System® tvoří Wing Chun a Tchaj-ti, výuku kurzy, školení, a semináře zajišťuje o. p. s. Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu. Sebeobrana beze zbraně, sebeobrana pro děti, sebeobrana pro dospělé, sebeobrana pro ženy, sebeobrana pro seniory, profesní sebeobrana, sebeobrana proti úderným, chladným a palným zbraním, holi, noži, pistoli, užití úderných a chladných zbraní v sebeobraně, je zajišťováno v rámci služeb systému ISIS System® naší o. p. s. Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu dle přísných vnitřních norem ATC v rámci České republiky.

ISIS System® je založen na principech Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. p. s. Jenž je způsobilou a renomovanou občansky prospěšnou společností s kvalitním zázemím které se zakládá na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spolupráci s významnými institucemi.

ISIS System® tvoří jedinečný inteligentní bojový systém osobní ochrany zdraví a bezpečnosti rozvojem pohybových činností, a sebeobranných aplikací zaměřených ke zvýšení psychické odolnosti při řešení stresových situací a schopnosti čelit krizovým situacím. Cílem konceptu je preventivně naučit veřejnost sebeobranné aplikace, které ve stavu ohrožení mohou pomoci efektivně čelit fyzickému a psychickému násilí, ochránit důstojnost, zdraví i život každého z Vás.

ISIS System® je díky své efektivnosti v současnosti skutečně realistický sebeobranný systém, založených na reálných bojových situacích. Slova ,,efektivita, maximální účinnost, jednoduchost a účelnost nejsou prázdné výrazy. Sebeobranné aplikace, obrana a ochrana zdraví a majetku je prováděna v rámci zapracování morálních aspektů a etického přístupu a funkcí založených na konceptu pojmu ,,ideál / etos / bojovníka,, podle pojetí o. p. s. Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu.

ISIS System® je praktikován za stranu instruktorů a asistentů dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System® jenž je patentním odborně prováděcím systémem obrany a ochrany osob, zdraví a majetku. ISIS System®, je ochrannou známkou prováděného sebeobranného systému, a slovo ISIS tvoří počáteční písmena anglických slov: Inteligent Self-defence Integrate System | Inteligentní sebeobrana komplexní systém. Toto označení ISIS System®, je označení kvality a záruka dosažení co nejvyšší kvality výuky, výsledku a spokojenosti klienta. Tyto vjemy jsou stejné všude ve světě a neodbytně patří ke každému kvalitnímu výcviku ať už armádní, policejní, nebo teroristické provenience.

odborné semináře

ISIS System® přináší maximální spokojenost Vás - našich klientů v plné součinnosti se zachováním etických a charakterových vlastností a morálky, včetně zodpovědného použití síly, rozvoje osobnosti a týmového ducha.

ISIS System® je značka a symbol profesně způsobilé prováděcí a profesně školící Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, fungující jako nezisková organizace pro výuku a metodiku bojových umění pro zdraví a fyzickou a mentální sebeobranu. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními Asociacemi bezpečnostních služeb v Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku, je naším cílem poskytovat tematická školení odborně prováděcích firem v oboru ochrany a ostrahy osob a majetku – výuku sebeobranných bojových umění a způsobů boje pro využití v civilní a profesní sebeobraně – tematická náplň kurzů / seminářů profesní sebeobrany – osobní ochrana zdraví - profesní zákroky sebeobranné i donucovací - racionální řešení sebeobranných situací za použití nejúčinnějších zákonem dovolených prostředků.

ISIS System® jeho cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob dosažení snížení stresu a schopnost uvolnit se. Získat pevné zdraví, fyzické a mentální předpoklady pro všechny náročné stresové situace v životě, v zaměstnání, škole, doma, na ulici, nebo hře, ale i žít zdravější a delší život, prostřednictvím pravidelných návštěv kurzů zkušených certifikovaných instruktorů. Pro ty úkoly, které vyžadují speciální tělesnou přípravu na úrovni přípravy silových složek státu / armády, policie / dokáže zajistit pouze certifikovaný instruktor a lektor. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

ISIS System® certifikace naši společnosti a předmět naší činnosti zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob / instruktorů / kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu a směrnic občansky prospěšné společnosti Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu.

Naše výuková norma v rámci interní certifikace ISIS System® je povinna prezentovat klientům přesné informace a vyučovat předmět dle čestnosti a poctivosti. Naše společnost je povinna interně proškolit všechny instruktory, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu ISIS System® a naše společnost tak dokáže udržet aktuální informace o působení programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a nejnovějších preventivních změnách v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti.

lekce pro individuální klientelu

Poslání sdružení Profi Sebeobrana CZ® a Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s.

  • Sdružovat jednotlivce, kteří mají zájem aktivně rozvíjet zásady zdravého životního stylu, s cílem udržení duševní a tělesné kondice a pevného zdraví prostřednictvím systému tělesných cvičení Taijiquan a Wing Chun.
  • Vychovávat instruktory systému tělesných cvičení s cílem rozšiřovat základnu aktivně cvičících jedinců.
  • Organizovat osvětovou činnost na téma zdravý životní styl, systematická péče o zdraví, techniky zvládání stresu, a prevence chorob.
  • Vytvořit a aplikovat systém stimulačních cvičení Taijiquan pro tělesně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory.
  • Vytvořit a aplikovat systém tělesných cvičení Taijiquan a Wing Chun, pro vyvážený rozvoj dětí a mládeže.

Více informací ohledně sdružení naleznete na www.taijiquan-beroun.cz/asociace.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení instruktorského týmu

Profi Sebeobrana CZ®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.